Privacyverklaring

Kindercoaching 't Elastiek

Privacy

verklaring

Kindercoaching ’t Elastiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kindercoaching ’t Elastiek doet haar best om uw privacy te waarborgen. Voor een goede begeleiding is het prettig dat ik als kindercoach een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen van de gesprekken en de gebruikte materialen en werkwijze gedurende de begeleidingsperiode. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn. U heeft ten alle tijde het recht om het dossier in te zien of eventueel zaken te laten verwijderen. Hierover kunt u contact opnemen met Kindercoaching ’t Elastiek.

Ik zal zorgvuldig om gaan met de persoonlijke gegevens van u en uw kind. Ik zal er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot dit dossier. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook gebruikt worden om derden te informeren na afronding van de begeleiding. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn dat de school van uw kind op de hoogte is of dat er bij doorverwijzing informatie uit het dossier nodig is. Dit gebeurt echter alleen met uw expliciete toestemming. Na afronding van het traject blijft het dossier 5 jaar in mijn bezit; daarna wordt het vernietigd.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opmaken van de factuur, zoals uw NAW gegevens, periode van behandeling en een korte beschrijving van het traject.

Tenslotte wil ik u er op wijzen dat de mogelijkheid bestaat een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactinformatie

Stuur een berichtje

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen? Dan kun je altijd contact met mij opnemen.​

Locatie

Margaretha Roosenboomlaan 91
7545RX Enschede

Telefoonnummer

06 17 12 43 12

E-mailadres

kindercoachingelastiek@ziggo.nl

Bedrijfsgegevens

KVK-nummer: 69465010
BTW-nummer: NL057207781B01

© 2023 Kindercoaching 't Elastiek • Alle rechten voorbehouden • Privacyverklaring • Realisatie door Artworqs